เกาะง่าม - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ข้อมูลทั่วไป

     กลุ่มเกาะง่าม ประกอบด้วยเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย หินหลักง่าม และเกาะหลักงาม เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากฝั่งประมาณ 14-17 กิโลเมตร น้ำค่อนข้างใส


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เกาะง่าม


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
โทรศัพท์ : 077-588144-6
อีเมล: mukochumphon@hotmail.com