เกาะกุลา - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ข้อมูลทั่วไป

    เกาะกุลาเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เกาะหนึ่งของจังหวัดชุมพร ส่วนเกาะกระเป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกุลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวี ห่างฝั่ง 5 กิโลเมตร มีลักษณะเกือบกลม น้ำค่อนข้างขุ่น


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เกาะกุลา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
โทรศัพท์ : 077-588144-6
อีเมล: mukochumphon@hotmail.com