ถ้ำทิพุเชะ - อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ข้อมูลทั่วไป

       ถ้ำทิพุเชะ เป็นถ้ำน้ำลอดขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1 กม. สิ่งที่พบเห็นภายในถ้ำส่วนใหญ่แสดงถึงว่าถ้ำนี้ยังคงเป็น “ ถ้ำเป็น ” ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆนั้น บางลักษณะไม่ได้พบเห็นได้ทั่วไป จะพบได้แต่เพียงในถ้ำที่เปราะบางและคงความบริสุทธิ์เท่านั้น ประติมากรรมธรรมชาติที่เราพบภายในถ้ำ เช่น กลุ่มโฟร์วสโตนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน , แท่งหินที่ค้ำยันเป็นเสาถ้ำขนาดใหญ่ , ม่านริ้วหินปูนตามผนังถ้ำ , ทำนบหินปูน , หลอดหินย้อย , นมพระจันทร์ , หินปูนเกลียว , หินปูนฉาบกลมมนที่มีลักษณะคล้ายลูกท้อขนาดใหญ่ และอีกมากมายในความมืดตามแต่จินตนาการ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกทิพุเชะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
โทรศัพท์ : 0849132381 (สนง) 
อีเมล : lamklongngoo_np@hotmail.com