น้ำตกไทรโยคใหญ่ - อุทยานแห่งชาติไทรโยค

ข้อมูลทั่วไป

     น้ำตกไทรโยค หรือ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรโยค ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย แยกเป็น 2 แพร่ง ส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือ เรียกว่า น้ำตกไทรโยคใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียว รองรับด้วยชั้นหินสลับกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 8 เมตร น้ำตกไทรโยคใหญ่เป็นน้ำตกที่น่าท่องเที่ยวมาก โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องเดินข้ามสะพานแขวน ไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อชมสายน้ำตกที่ไหลลงมาอย่างสวยงามยิ่งนัก


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกไทรโยคใหญ่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติไทรโยค
โทรศัพท์ : 034-686-024, 089-0281958
อีเมล: saiyok_np23@hotmail.com