(ร่าง) แผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

จังหวัดกำแพงเพชร
    อุทยานแห่งชาติคลองลาน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
    อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า   (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
    อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

จังหวัดเชียงราย
   อุทยานแห่งชาติขุนแจ      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)    
   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง    
(เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)   
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)        
   อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)   
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)      
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)   
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)        

จังหวัดเชียงใหม่
   อุทยานแห่งชาติขุนขาน   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)       
   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)         
   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)    
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)   
   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย   
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)   
   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์    
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)     
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)   
   อุทยานแห่งชาติผาแดง      
(เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้   
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)       
   อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)    
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)   
   อุทยานแห่งชาติแม่วาง      
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)   
   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)      
   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)     
   อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)   
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
   อุทยานแห่งชาติออบหลวง    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดตาก
   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) / ไม้กลายเป็นหิน (เดิม)     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติแม่เมย    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติลานสาง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 

จังหวัดน่าน
   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ)     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติแม่จริม    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดพะเยา
   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูซาง    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดพิษณุโลก
   อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ) / แก่งเจ็ดแคว (เดิม)   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)      
   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง      
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ    (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดเพชรบูรณ์
   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดแพร่
   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติแม่ยม     
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)    (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติสาละวิน     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดลำปาง 
   อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ)     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)  
   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน    
(เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติดอยจง    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)    (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
   อุทยานแห่งชาติแม่วะ     (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 

จังหวัดลำพูน
   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดสุโขทัย  
   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดอุตรดิตถ์
   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดขอนแก่น
   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูเวียง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดชัยภูมิ
   อุทยานแห่งชาติตาดโตน     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติไทรทอง      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดนครพนม
   อุทยานแห่งชาติภูลังกา      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดนครราชสีมา
   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่       (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดมุกดาหาร
   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดเลย 
   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูเรือ     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดศรีสะเกษ
   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดสกลนคร
   อุทยานแห่งชาติภูผายล     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูพาน     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดหนองบัวลำภู
   อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดอุดรธานี
   อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม (เตรียมการ)    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ) / ภูผายา (เดิม)  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)   

จังหวัดอุบลราชธานี
   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดสระบุรี
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดสุพรรณบุรี
   อุทยานแห่งชาติพุเตย     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดจันทบุรี
   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดตราด
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดปราจีนบุรี
   อุทยานแห่งชาติทับลาน      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดระยอง 
   อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดสระแก้ว
   อุทยานแห่งชาติตาพระยา     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติปางสีดา       (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดกาญจนบุรี
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติไทรโยค    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติลำคลองงู    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี       (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร    (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดเพชรบุรี
   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดราชบุรี
   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดกระบี่
   อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดชุมพร
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดตรัง
   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดนครศรีธรรมราช
   อุทยานแห่งชาติเขานัน     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)       

จังหวัดนราธิวาส
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป (เตรียมการ)     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง (เตรียมการ)      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)  

จังหวัดปัตตานี
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดพังงา
   อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติศรีพังงา     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์      (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา    
(เปิดรับฟังความคิดเห็น) 

จังหวัดพัทลุง
   อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดภูเก็ต 
   อุทยานแห่งชาติสิรินาถ      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดยะลา
   อุทยานแห่งชาติบางลาง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดระนอง
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติแหลมสน      (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดสงขลา
   อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง     (อยู่ระหว่างดำเนินการ)   
   อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ)    
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

จังหวัดสตูล
   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติเขาสก     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติคลองพนม     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น     (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 
   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน    (เปิดรับฟังความคิดเห็น)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง     (เปิดรับฟังความคิดเห็น)