จุดชมช้างป่า - อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ข้อมูลทั่วไป

     จุดชมช้างป่า สามารถเข้าชมได้บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ กร.1 ป่ายาง และบริเวณใกล้เคียง เช่น หุบตาอู๋ เขาตาเพ้ง หุบกระชัง หุบมะกรูด หุบตากร หุบตาเวียน และบริเวณป้ายโครงการฯ สามารถชมได้ในเวลา 16.00 - 18.00 น. ของทุกวัน จุดชมช้างป่าตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 20 กม. สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ปัจจุบันมีการให้บริการรถยนต์โดยไกด์ท้องถิ่น


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ จุดชมช้างป่า


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
โทรศัพท์ 032-510-453 , 081-776-2410
อีเมล์ : kuiburi_np@hotmail.co.th,kuiburi_np@hotmail.com