น้ำตกแพรกตะคร้อ - อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ข้อมูลทั่วไป

           น้ำตกขนาดใหญ่มีลำธารไหลคดเคี้ยวไปตามป่าดงดิบมีแก่งหินและวังน้ำกระจายอยู่ทั่วไป อยู่ทางตอนเหนือพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ท้องที่อำเภอปราณบุรี ต่อกับอำเภอห้วหินเป็นต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำปราณบุรี สายน้ำหลักของชาวปราณบุรี ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทำให้น้ำตกแพรกตะคร้อมีน้ำใส ไหลเย็นตลอดทั้งปี วิวทิวทัศน์สวยงาม การเดินทางถึงนำตกแพรกตะคร้อ มี 2 เส้นทาง ค่อนข้างสะดวกทั้งปี แต่ช่วงฤดูฝนควรใช้รถยนต์ 4WD เนื่องจากถนนบางช่วงเป็นถนนดินและถนนลูกรัง ต้องขับรถขึ้นเขาสูงเป็นระยะๆ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกแพรกตะคร้อ

 

  .


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-510-453, 081-776-2410
อีเมล์ : kuiburi_np@hotmail.co.th, kuiburi_np@hotmail.com