ยอดเขาหลวง - อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

ข้อมูลทั่วไป

    ยอดเขาหลวง ตั้งอยู่บนภูเขาที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง และยังเป็นแนวเขตธรรมชาติที่ใช้แบ่งเขตประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ ยอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าจากที่ทำการผ่านน้ำตกห้วยยาง ขึ้นไปประมาณ 5-6 ชั่วโมง เส้นทางส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชัน และมีส่วนที่ราบบ้าง ซึ่งเป็นเพียงแนวสันเขาสั้นๆ ที่เชื่อมต่อไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่ง เปิดให้ท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน - มีนาคม นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นยอดเขาหลวงต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ยอดเขาหลวง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
โทรศัพท์ : 08 4701 2795 , 09 8312 6080
E-mail : np_3huayyang@hotmail.com