น้ำตกขาอ่อน - อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

ข้อมูลทั่วไป

    น้ำตกขาอ่อน (ทับมอญ) เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีลำน้ำตกไหลอย่างต่อเนื่องประมาณ 9 ชั้น และมีแอ่งน้ำเล็กๆ ตลอดสายลำน้ำ สภาพธรรมชาติสองข้างทางเดินขึ้นน้ำตกค่อนข้างชุ่มชื้น เงียบสงบ สามารถเข้าถึงลำน้ำตกได้โดยตลอดทั้งสาย บริเวณชั้นบนสุดของน้ำตกขาอ่อนเป็นน้ำตกที่มีความสูงเกินกว่า 10 เมตร สายน้ำมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล น้ำตกขาอ่อน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ หย.2 (น้ำตกขาอ่อน) อยู่ห่างจากอำเภอทับสะแกประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 25 นาที จากถนนเพชรเกษมไปตามเส้นทางหนองหอย - บ้านตะแบกโพรง หรือสายหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองบอน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร


ตำแหน่งทั่วไป

คลิก


ภาพ น้ำตกขาอ่อน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
โทรศัพท์ : 08 4701 2795, 09 8312 6808
E-mail : np_3huayyang@hotmail.com