น้ำตกห้วยยาง - อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

ข้อมูลทั่วไป

     น้ำตกห้วยยาง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เป็นสายน้ำตกที่เกิดขึ้นมาจากยอดเขาหลวง มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นน้ำตกชั้นล่างๆ เป็นน้ำตกขนาดเล็กธารน้ำไหลมาตามโขดหินสูงตั้งแต่ 2 - 5 เมตร บริเวณน้ำตกชั้นที่ 5 จะมองเห็นสายน้ำตกจากผาสูงประมาณ 15 เมตร งดงามมากแต่ต้องปีนและไต่โขดหินขึ้นไป จึงเป็นอันตรายได้ในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลาก บริเวณน้ำตกชั้นที่ 4 ยังมีทางแยกขึ้นสู่จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่งดงามมาก สามารถมองเห็นทัศนียภาพไปได้ไกลถึงชายทะเล นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งระหว่างเส้นทางมีจุดสื่อความหมายธรรมชาติ ทั้งหมด 10 ป้าย เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกห้วยยาง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
โทรศัพท์ : 08 4701 2795 , 09 8312 6808
E-mail : np_3huayyang@hotmail.com