น้ำตกผาเขียว - อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ข้อมูลทั่วไป

         น้ำตกผาเขียว เป็นน้ำตกที่ชาวบ้านเล่าขานถึงความสวยงามมานานแล้ว ตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ทวด มีต้นน้ำมาจากป่าเขาพระฤๅษีบ่อแร่ ซึ่งยังคงเป็นป่าที่สมบูรณ์ สายน้ำจะไหลผ่านหินลงมาเป็นน้ำตกผาเขียว และกลายเป็นห้วยเขาเขียว จากนั้นจึงไหลผ่านฝายกั้นน้ำวังเกียง เรียกว่า ห้วยวังเกียง และไหลมาบรรจบกับห้วยทองผาภูมิหรือห้วยอู่ล่อง ที่หน้าวัดอู่ล่อง และไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยต่อไป ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านอู่ล่องให้ได้อุปโภคและบริโภคอยู่ในขณะนี้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกผาเขียว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
โทรศัพท์ : 0849132381 (สนง) 
อีเมล : lamklongngoonp@hotmail.com