น้ำตกนางครวญ - อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ข้อมูลทั่วไป

       น้ำตกนางครวญ อยู่ในท้องที่หมู่ 6 บ้านทุ่งนาครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี มีต้นกำเนิดจากห้วย 2 สาย คือ ห้วยทองผาภูมิ ไหลจากเขาแผดร้อยและห้วยชะอี้รวมกันเป็นห้วยใหญ่ ไหลลงสู่หุบเขา เป็นน้ำตกที่มีจำนวน 4 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุดประมาณ สูงประมาณ 50 –60 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ความยาวตลอดตัวน้ำตกไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำคลองงู


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกนางครวญ

    


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
โทรศัพท์ : 0849132381 (สนง)
อีเมล : lamklongngoo_np@hotmail.com