น้ำพุร้อนโป่งกระทิง - อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ข้อมูลทั่วไป

            น้ำพุร้อนโป่งกระทิง อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เดินทางจากจังหวัดราชบุรีมาตามถนนเพชรเกษมเลี้ยวขวา แยกปากท่อ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3206 ถึงบ้านพุน้ำร้อนระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร หรือเดินทางจากจังหวัดราชบุรีมาทางจอมบึงใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3087 ถึงบ้านพุน้ำร้อนระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร หรือเดินทางจากจังหวัดราชบุรี มาทางชัฏป่าหวายใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3208 ถึงพุน้ำร้อน ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำพุร้อนโป่งกระทิง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
โทรศัพท์ : 08 7165 3278
อีเมล : thaiprachan_np@hotmail.co.th