ต้นไม้ยักษ์ - บึงน้ำทิพย์ - อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

        บึงน้ำทิพย์ มีลักษณะเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่อยู่กลางหุบเขาบนเทือกเขาหินปูน ความใสของน้ำยามมองจากบนที่สูงเมื่อน้ำสะท้อนกับหน้าผาและต้นไม้จะมองเห็นได้ชัดเจน เสมือนดังภาพวาดของจิตรกรขนาดใหญ่ที่ประดับไว้กลางป่าอย่างสวยงาม


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ต้นไม้ยักษ์ - บึงน้ำทิพย์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
โทรศัพท์ : 098 252 0359, 034-510-979 
อีเมล : thongphaphum_np@hotmail.com