เขาช้างเผือก - อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

          เขาช้างเผือก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1249 ม. กำลังเป็นที่กล่าวขานและได้รับความนิยมมากสถานที่หนึ่ง ด้วยตลอดเส้นทางการเดินเท้าตามสันเขาจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ และเหนืออื่นใดปลายทางของการฝันฝ่าอุปสรรค สู่จุดมุ่งหมายของการเดินทางคือ จุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบตัว


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพเขาช้างเผือก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
โทรศัพท์ : 098 252 0359 
อีเมล : thongphaphum_np@hotmail.com