น้ำตกสไลเดอร์ - อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ข้อมูลทั่วไป

        น้ำตกสไลเดอร์ เป็นสไลเดอร์ธรรมชาติที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร สามารถลื่นไหลลงมาตามกระแสน้ำ ลงสู่แอ่งน้ำที่รองรับอยู่เบื้องล่าง โดยไม่มีอันตรายซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2.7 กม. โดยมีเส้นทางไปถึงน้ำตก (สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะฤดูฝน)


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกสไลเดอร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ 
โทรศัพท์ 0 3454 7020 (VoIP)
อีเมล: chaloemrat_np@hotmail.com