น้ำตกสัตตมิตร - อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

           ชื่อสถานที่มาจากหุ้นส่วนของการทำเหมืองแร่(เหมืองสัตตมิตร)จำนวนเจ็ดคนมานั่งรวมกันเพื่อรับประทานอาหารบริเวณนี้ จึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บุคคลทั้งเจ็ด น้ำตกสัตตมิตรมีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุดอยู่ที่ชั้นที่ 4 สูงประมาณ 80 – 100 เมตร แหล่งต้นน้ำไหลมาจากเขาแดน ซึ่งเป็นป่าที่อยู่ในเขตประเทศพม่า ซึ่งในป่าดังกล่าวไม่มีพันธุ์ไม้พื้นล่าง ทำให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สำหรับลำห้วยเดิมนั้นจะไหลกลับเข้าพม่า จนเมื่อมีการทำเหมืองแร่ก็ได้กั้นทางน้ำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองแร่ จนเป็นน้ำตกสัตตมิตรในปัจจุบัน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกสัตตมิตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติ ทองผาภูมิ
โทรศัพท์ : 098 252 0359, 034-510-979
อีเมล : thongphaphum_np@hotmail.com