น้ำตกธารเงิน - อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ข้อมูลทั่วไป

      น้ำตกธารเงิน เป็นน้ำตกขนาดย่อมลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ถึง 7 ชั้น ใช้เวลาเดินทางจากที่ทำการอุทยานถึงชั้นแรกของน้ำตกนี้ 35 นาที ส่วนน้ำตกธารทองเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 15 ชั้น ใช้เวลาเดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ ถึงชั้นแรกของน้ำตกประมาณ 25 นาทีเท่านั้น


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกธารเงิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์ 0 3454 7020 (VoIP)
อีเมล: chaloemrat_np@hotmail.com