จุดชมวิวเทือกเขาบรรทัด - อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ข้อมูลทั่วไป

       จุดชมวิวเทือกเขาบรรทัด เป็นจุดชมวิวที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ตย. 4 (กลางดง) ทางเดินขึ้นค่อนข้างชันเป็นบางช่วง ทิวทัศน์จากจุดชมวิวจะมองเห็นเทือกเขาพรานนุช และเทือกเขาสะแกกรอง และหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ตย.4 (กลางดง)


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ  จุดชมวิวเทือกเขาบรรทัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาพระยา
โทรศัพท์/โทรสาร :081 178 8119, 063 890 5230
อีเมลล์ : Tapraya_@outlook.com