เขายักษ์ - อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ข้อมูลทั่วไป

      เขายักษ์” เป็นชื่อเรียกสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา หากเราเดินป่าขึ้นไปบนสันเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติตาพระยา ณ จุดชมวิว ซึ่งมีความสูง 495 เมตร จากระดับน้ำทะเลและมองลงมาพบว่าอุทยานแห่งชาติตาพระยามีกำแพงภูเขาล้อมรอบสามด้าน บริเวณอุทยานเป็นที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขา ด้านหน้าที่ไม่มีภูเขาล้อมมีภูเขาลูกเล็ก ๆ อยู่กลางพื้นราบ ภูเขาลูกนี้สูง 10 เมตร จากระดับดินเดิมคือความสูงที่ 205 เมตร จากระดับน้ำทะเล นี้คือ “เขา” ที่ชาวบ้านเรียกกัน สำหรับ “ยักษ์” เป็นภาพแกะสลักบนก้อนหินทรายสูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 2 เมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เขายักษ์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาพระยา
โทรศัพท์/โทรสาร : 081 178 8119 , 063 890 5230
อีเมลล์ : Tapraya_@outlook.com