รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล รัชกาลที่ ๕ - อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ข้อมูลทั่วไป

          ศาลอักษรเขียนลงบนแผ่นดินแปลลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 ประชาชนส่วนใหญ่แวะมาสักการะ และชมวิวทิวทัศน์ซึ่งสวยงามมาก ตั้งอยู่บริเวณตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 348 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล รัชกาลที่ ๕


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาพระยา
โทรศัพท์/โทรสาร : 081 178 8119, 063 890 5230
อีเมลล์ : Tapraya_@outlook.com