ป่าสลัดได - อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ข้อมูลทั่วไป

        ป่าสลัดใด อยู่ก่อนถึงเขายักษ์ประมาณ 50 เมตร และเดินเข้าไปประมาณ 100 เมตร ลักษณะเป็นดงสลัดไดขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งสลัดไดมักขึ้นในที่แห้งแล้ง แต่ลำต้นอวบน้ำ มีหนาม ลักษณะคล้ายตะบองเพชร ดอกมีขนาดเล็กสีเหลือง สลัดไดในอุทยานแห่งชาติตาพระยา มีลักษณะพิเศษ คือ ลำต้นค่อนข้างใหญ่และสูง ประมาณ 15 เมตร สภาพป่าของแหล่งท่องเที่ยวป่าสลัดได มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณและเต็งรังและมีองค์ประกอบทางธรณีวิทยามีหินเป็นส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 120 เมตร เป็นป่าสลัดไดขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ลำต้นอวบน้ำ มีหนามคล้ายต้นตะบองเพชร ลำต้นสูงประมาณ 15 เมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ป่าสลัดได


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติตาพระยา
โทรศัพท์/โทรสาร : 081 178 8119, 063 890 5230
อีเมลล์ : Tapraya_@outlook.com