ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติชั่วคราวและปิดประจำปี

ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 และปิดประจำปี

                เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด อุทยานแห่งชาติจึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามภาพด้านล่าง 
 

                                       

หมายเหตุ :  ข้อมูลการปิดชั่วคราวตามสถานการณ์ จะมีการอัพเดทนะคะ

   รายละเอียดอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่ประกาศปิด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และปิดประจำปี  

--->  https://docs.google.com/.../1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjq.../edit...
 

                                                                                                                                                                                                          
 

*** สำหรับผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในหน่วยงานหรือเว็บไซต์ของท่าน ขอให้ระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการ
ท่องเที่ยวของประชาชน เนื่องจากบางเว็บไซต์มีการจัดทำข้อมูลขึ้นใหม่และเกิดเนื้อหา
ที่คลาดเคลื่อนจากเดิม ***


หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการเดินทางจากรูปสัญลักษณ์การนำทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757     
หรือ
http://park.dnp.go.th/visitor/indexnationpark.php