เขากาโรส - อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

ข้อมูลทั่วไป

          เขากาโรส เดินทางจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงท่าเรือแหลมสัก เดินทางต่อโดยเรือ 10 กิโลเมตร  เป็นเขาหินปูนลูกยาวที่เชื่อมต่อกับแผ่นดิน ลักษณะของเขาเป็นเขาหินปูนสูงชันเป็นแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 - 5,000 ปีมาแล้ว มี 6 ภาพ ได้แก่ ภาพโครงร่างคล้ายคน ภาพคน ภาพเรขาคณิตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาพเรขาคณิตรูปคล้ายหวี ภาพสัตว์คล้ายแรดหรือหนู และภาพลักษณะรูปประหลาด สามารถเดินทางได้โดยทางเรือ จากท่าเรือแหลมสัก ใช้เวลาประมาณ 30 นาที


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพเขากาโรส


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
โทรศัพท์ : 0 7568 1096 
อีเมลล์ : thanbokechorani.np@gmail.com