น้ำตกห้วยทรายเหลือง - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ข้อมูลทั่วไป

         น้ำตกทรายเหลือง เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ที่พักแรมมากที่สุด อดีตกาลเม็ดทรายสีเหลืองไหลมากับสายน้ำยามฝน ดุจดั่งเม็ดทองคำอันเลอล้ำค่า 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกห้วยทรายเหลือง

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โทรศัพท์ : 0 5328 6729
โทรสาร : 0 5328 6727
อีเมล : inthanon98dnp@hotmail.com