น้ำตกสิริภูมิ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ข้อมูลทั่วไป

          น้ำตกสิริภูมิ เป็นน้ำตก 2 สาย ที่ไหลคู่กันลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็นทางยาวสวยงามมาก สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 31 ของทางหลวงหมายเลข 1009 จากบ้านขุนกลาง ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  ระหว่างเส้นทางผ่านแปลงดอกไม้โครงการหลวงอินทนนท์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ตัวน้ำตกคู่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็นทางยาวสวยงามมาก เดิมเรียกว่า เลาลึ ตามชื่อของหมู่บ้านม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ ๆ น้ำตก ภายหลังเปลี่ยนชื่อตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบัน น้ำตกสิริภูมิ มีการจัดภูมิทัศน์ สวนหลวงสิริภูมิ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกสิริภูมิ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โทรศัพท์ : 0 5328 6729
โทรสาร : 0 5328 6727
อีเมล : inthanon98dnp@hotmail.com