สำนักอำนาจรัฐ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ข้อมูลทั่วไป

          สำนักอำนาจรัฐอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ซึ่ง ผกค. ใช้ดำเนินงานทางด้านการทหารและการปกครอง คล้ายศาลากลางจังหวัด มีการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิ มีคุกสำหรับขังผู้กระทำความผิด มีโรงอาหาร โรงทอผ้า สถานที่อบรม โรงซ่อมเครื่องจักรกล และบ้านพักของระดับผู้บริหาร ทางเข้าสำนักอำนาจรัฐ จะเป็นทางเดินแคบๆ ตามซอกหิน มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพสำนักอำนาจรัฐ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
โทรศัพท์ : 081-5965977
อีเมลล์ : phuh-055@hotmail.co.th