น้ำตกร่มเกล้า - ภราดร - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ข้อมูลทั่วไป

          น้ำตกร่มเกล้า - ภราดรเป็นน้ำตกฝาแฝด 2 แห่ง ที่อยู่ติด ๆ กัน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บนถนนภูหินร่องกล้าประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงเรียนการเมืองการทหารประมาณ 1 กิโลเมตร จากถนนสายใหญ่ จะต้องเดินตัดลงไปบนทางเท้าที่พึ่งทำขึ้นใหม่เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ตัวน้ำตกไม่สูงใหญ่นัก แต่สภาพแวดล้อมโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าบริสุทธิ์อันงดงามมาก จากน้ำตกร่มเกล้าเดินไปอีก 200 เมตร จะเป็นน้ำตกภราดร ซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำตก ร่มเกล้าที่เกิดจากลำธารเดียวกัน แต่มีความสูงน้อยกว่า กระแสน้ำแรงกว่า


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกร่มเกล้า - ภราดร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
โทรศัพท์ : 081-5965977
อีเมลล์ : phuh-055@hotmail.co.th