น้ำตกกระเต็งเจ็ง - อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ข้อมูลทั่วไป

          เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีความยาวของชั้นน้ำตกถึง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ระยะทางจากชั้นแรกถึงชั้นสุดท้ายประมาณ 3 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการเดินศึกษาธรรมชาติ และเล่นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลม หมู่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกกระเต็งเจ็ง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
โทรศัพท์ : 0 3454 6802 (VoIP), 0 3453 2099
โทรสาร : 0 3453 2099
อีเมล : khaolaem_np@hotmail.com