เจดีย์โบอ่อง - อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ข้อมูลทั่วไป

          เป็นเจดีย์โบราณแบบพม่า สร้างบนยอดเขาหินปูนที่มีบ่อน้ำล้อมรอบเจดีย์สูง 6 เมตร ฐานกว้างประมาณ 3x3 เมตร บริเวณบ่อน้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ บริเวณวัดมีความร่มรื่น มีข้อจำกัด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิง จะมีป้ายห้ามไม่ให้ขึ้นไปชมความงามบนยอดเขาหินปูนเนื่องจากเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าจะทำให้บ่อน้ำแห้งขอด และอาจมีภัยอันตรายแก่ตัวเองได้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพเจดีย์โบอ่อง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
โทรศัพท์ : 0 3454 6802 (VoIP), 0 3453 2099
โทรสาร : 0 3453 2099
อีเมล : khaolaem_np@hotmail.com