ถ้ำผีหัวโต - อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

ข้อมูลทั่วไป

             ถ้ำผีหัวโต เดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ ถึงท่าเรือบ่อท่อระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร เดินทางต่อโดย ทางเรืออีกประมาณ 1.6 กม. ถึงถ้ำผีหัวโต ใช้เวลาประมาณ 2 นาที (รวมระยะทางโดยประมาณ 8.1 กม.) เป็นถ้ำในภูเขาที่มีห้วงน้ำล้อมรอบ ภายในถ้ำแบ่งได้เป็น 2 คูหาขนาดใหญ่ มีภาพเขียนศิลปะดั้งเดิม เขียนด้วยสีแดง ดำ เหลือง น้ำตาล น้ำตาลเหลือง น้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้ม สามารถแบ่งภาพเขียนตามบริเวณที่พบได้ 23 กลุ่ม จำนวน 238 ภาพ สภาพของถ้ำโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างส่องเข้าไปถึงสามารถชมภาพเขียนได้ชัดเจน ภายในถ้ำยังมีเปลือกหอยแครงจำนวนมากทับถมกันอยู่จนกลายเป็นหิน 
           นอกจากจะพบภาพเขียนศิลปะดั้งเดิมที่ถ้ำผีหัวโต ยังสามารถพบภาพเขียนได้ที่แหลมไฟไหม้ แหลมถ้ำเจ้ารี และแหลมท้ายแรด ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความสวยงามตามธรรมชาติแตกต่างกันไปด้วย


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพผีหัวโต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
โทรศัพท์ :
0 7568 1096
อีเมลล์ :  thanbokechorani.np@gmail.com