บึงทะเลบัน - อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ข้อมูลทั่วไป

          บึงทะเลบัน เป็นบึงน้ำขนาดประมาณ 125 ไร่ มีปลาและสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่อยู่ของ เขียดว๊าก ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอยเชื้อเชิญให้ทุกคนที่มาเยือนบึงแห่งนี้ต้องหยุดฟัง อีกทั้งบึงทะเลบัน ยังเป็นแหล่งที่อยู่เฉพาะถิ่นของต้นบากง พืชน้ำที่หายากที่ขึ้นปะปนอยู่กับสิ่งมีมีชีวิตอีกหลายชนิด รอบบึงมีสะพานไม้และศาลาให้นั่งชมทัศนียภาพและได้ซึมซับบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของบึงทะเลบันได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสวนสมุนไพรที่อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ


ตำแหน่งที่ตั้ง


คลิก


ภาพบึงทะเลบัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
โทรศัพท์ : 083-5331710, 074-750758
โทรสาร : 074-750757
อีเมลล์ : thaleban_np@hotmail.co.th