ทุ่งหญ้าวังประ - อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ข้อมูลทั่วไป

          ทุ่งหญ้าวังประ ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ประมาณ ๘ กิโลเมตร แยกไปทางขวาตามถนนลูกรังอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ในหุบเขาด้านทิศตะวันตกมีป่าเบญจะพรรณทีหายากทางภาคใต้ อยู่ประปราย มีสัตว์ป่ามากหมาย เช่น เสือดาว เม่น กระจง หมู่ป่า ไก่ป่า ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีนกนานาชนิด เหมาะสำหรับดูนก และพื้นที่ราบกลางหุบเขา เหมาะในการพักค้างแรม หรือการเข้าค่ายต่าง ๆ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพทุ่งหญ้าวังประ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
โทรศัพท์ : 083-5331710, 074-750758
โทรสาร : 074-750757
อีเมลล์ : thaleban_np@hotmail.co.th