ผาเหยียบเมฆ - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ข้อมูลทั่วไป

           เป็นจุดชมทิวทัศน์ และนั่งพัก เมื่อยืนอยู่บริเวณหน้าผาจะมองเห็นเมฆ หมอก ลอยปกคลุมทั่วหุบเขา ทำให้รู้สึกเหมือนยืนอยู่เป็นก้อนเมฆ ลักษณะโดยรอบเป็นหินทรายมีลานหินตะปุ่มตะป่ำ คล้ายก้อนเมฆ บริเวณโดยรอบเป็นป่าสน หน้าผามีความสูง มีความลาดชัน 30-35 องศา


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพผาเหยียบเมฆ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-810833, 042-871458, 042-871333
อีเมลล์ : pkd_11@hotmail.co.th