ป่าเปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ข้อมูลทั่วไป

         บริเวณกิโลเมตรที่ 419 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายหล่มสัก-ชุมแพ ในประมาณเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ผืนป่าบริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าผสมผลัดใบ ก่อนที่พันธุ์ไม้จะผลัดใบจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ใบไม้ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและแดงทั่วทั้งป่าในช่วงหน้าแล้ง เกิดเป็นสีสันของธรรมชาติที่แปลกตาน่าชมมาก โดยเฉพาะที่ภูหลังกงเกวียน จุดที่มองป่าเปลี่ยนสีได้ชัดเจนที่สุดคือ บริเวณกิโลเมตรที่ 419 นอกจากนี้ยังสามารถชมความงามของป่าเปลี่ยนสีได้ที่ยอดภูกุ่มข้าว และบนเส้นทางไปน้ำตกเหวทรายอีกด้วย


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพป่าเปลี่ยนสี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
โทรศัพท์ : 0 5681 0724 (VoIP), 08 1962 6236
โทรสาร : 08 1888 4107