น้ำตกผาตาด - อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

ข้อมูลทั่วไป

          เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิ ทางเข้าบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 323 บริเวณบ้านหินดาดมีทางแยกเข้าสู่น้ำตกระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศร.4 (ผาตาด) จากนั้นเดินต่อไปยังน้ำตกอีก 200 เมตร น้ำตกผาตาดเกิดจากลำห้วยกุยมั่ง ไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูนสูง 30 เมตร มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำ มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกผาตาด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
โทรศัพท์ : 062-3255498,08-2290-2466
อีเมล : khuansrinakarin_np@hotmail.co.th