น้ำตกเจ็ดคต - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

          น้ำตกเจ็ดคต อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหินตั้ง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ระหว่างทางเดินจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.18 (เจ็ดคต) ไปยังน้ำตกเจ็ดคต ประมาณ 1,200 เมตร สามารถลงเล่นน้ำในลำห้วยได้ตลอดเส้นทาง เมื่อถึงน้ำตกจะมองเห็นน้ำไหลตกจากผาหินเป็นทางยาว สูงประมาณ 10 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายสระว่ายน้ำ


ตำแหน่งที่ตั้ง  

คลิก


ภาพ น้ำตกเจ็ดคต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โทรศัพท์ : 08 6092 6527, 08 6092 6529, 08 6092 6531 
โทรสาร : 0 3735 6037 
อีเมลล์ : ky_kynp@hotmail.com