ผาแดง - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ข้อมูลทั่วไป

               ผาแดง เป็นจุดชมวิว จุดถ่ายรูป และนั่งพักผ่อน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพผาแดง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-810833, 042-871458, 042-871333
อีเมลล์ :pkd_11@hotmail.co.th