องค์พระพุทธเมตตา - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ข้อมูลทั่วไป

               อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง 500 เมตร ลานหินบริเวณองค์พระนี้เป็นจุดชมพันธุ์ไม้บนลานหิน เช่น ดุสิตา กระดุมเงิน เอื้องม้าวิ่ง ที่อยู่ใกล้ที่สุด 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพองค์พระพุทธเมตตา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-810833, 042-871458, 042-871333
อีเมลล์ : pkd_11@hotmail.co.th