น้ำตกวังกวาง - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ข้อมูลทั่วไป

          น้ำตกวังกวาง เป็นน้ำตกอยู่ไกล้กับที่พักมากที่สุดในบรรดาน้ำตกบนภูกระดึง ระยะทางเพียง 753 เมตร จากจุดเริ่มต้นตรงบริเวณบ้านพัก ลักษณะน้ำตกเป็นผาหินสูง 7 เมตร ตัดขวางลำธาร ธารน้ำไหลลงยังวังน้ำเบื้องล่าง ซึ่งมีลักษณะคล้ายโพลงถ้ำมุดลงไปและบริเวณป่าไกล้ๆ ก็เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงกวางซึ่งมักจะลงมากินน้ำอยู่เสมอๆ จึงเรียกว่า "วังกวาง" บริเวณน้ำตกมีที่กว้างขวางให้ได้นั่งพักสบายๆ หลายมุม เพราะน้ำตกอยู่ไม่ไกลสามารถลงเล่นน้ำได้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกวังกวาง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-810833, 042-871458, 042-871333
อีเมลล์ : pkd_11@hotmail.co.th