แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อส. 101-104)

 

หน่วยงานส่วนกลาง

 • ส่วนกลาง       Click 

 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

Click         
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

Click  
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Click 
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

Click