ภาพรวมการเตรียมการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนา2562

การเตรียมการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค ประจำปี พ.ศ.2562
ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ  นโยบายการจัดทำงบประมาณฯ อส. (นายสมหมาย กิตยากุล)    

กรอบการบรรยาย    ?

งบประมาณภาพรวมประเทศ2561 (ปรับปรุง) สำนักงบประมาณ    ?

แผนพัฒนาจังหวัด (ภาพรวมประเทศ)    ?

แนวทางการจัดทำงบพัฒนาภาคของมหาดไทย(ปรับปรุง)    ?

สรุปงบประมาณภาพรวม2561 อส. (22 พฤษภาคม 2560)    ?

แนวทางและหลักเกณฑ์การของงบพัฒนาภาค อส.    ?

กรณีศึกษา นายทวีศักดิ์ สบอ.16 (22 พฤษภาคม 2560)    ?

แผนพัฒนาภาคของสำนักอุทยานฯ    ?

ตัวอย่าง Project idea (สำนักอุทยานแห่งชาติ)    ?

แบบฟอร์มจังหวัดปี 2562    ?