เข้าร่วมประชุม (08/02/61)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา พิเชฎฐ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.3 นายวัลลภ  พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายวิเชียร  ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธัญญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานฯ นางสาวกาญจนา  นิตยะ  ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีพลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ