รับอธิบดีเข้าตรวจสอบพื้นที่ (7/02/61)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.3 นายวัลลภ  พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย นายวิเชียร  ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) รวมต้อนรับ  นายธัญญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานฯ ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่  เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี การเข้าไปตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก  ณ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี