วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (13/01/61)

วันที่ 13 มกราคม 2561  นายวัฒนา มาปุก ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายสมหมาย  นามสวาท  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ฯ ร่วมจัดงาน  "14 มกราคม  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ"  ณ บริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกสารเผยแพร่ด้านป่าไม้  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า การแจกของขวัญ ของรางวัล การเล่นเกม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ปลุกจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป