เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (05/10/62)

วันที่ 5 ตุลาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3(บ้านโป่ง) เข้าร่วม "กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ทส. เป็นประธาน ร่วมด้วยนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรฯ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรฯ ในการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยกรมอุทยานฯ ได้จัดนิทรรศการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมการแจกถุงผ้าเพื่อลดใช้ถุงพลาสติก และนำกล้าไม้มาแจกให้กับพี่น้องประชาชน  ประกอบไปด้วยต้นสัก,พยุง,อินทนิล,ยางนา,หว้า,มะฮอกกานี,จำนวน 1,000 กล้า ณ  ตลาดน้ำวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม