วันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2/10/62)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ หน.กลุ่มฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี ในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้า มีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย รองอธิบดีฯ ทั้ง 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง ของกรมอุทยานฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ จากสำนักฯ ต่างๆทั่วประเทศ และในช่วงบ่าย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้" และผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานฯ รวมทั้งผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ