งานแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (1/10/62)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  เข้าร่วม"งานแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ" ร่วมด้วย ผอ.ส่วนอุทยานฯ ผอ.ส่วนฯ สัตว์ป่า หน.อุทยานแห่งชาติฯ หน.วนอุทยานฯ หน.เขตรักษาพันธุ์ฯ/เขตห้ามล่าฯ โดยมีการรับมอบนโยบายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดฯ ทส. ร่วมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน พัฒนาและสร้างเครือข่ายอุทยานแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ผอ. สำนักฯ 3  ได้รับมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส. นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานทั้งจาก กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร