ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินฯ (27/09/62)

วันที่ 27 กันยายน 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฯ หน.กลุ่มฯ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก   โดยการพิจารณาการครอบครองที่ดิน อยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 1.อุทยานแห่งชาติไทรโยค

 2.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

 3.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

 4.อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

 5.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

 6.อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

 7.อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

 8.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

 9.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญนเรศวรด้านตะวันตก

ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี