ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ (22/08/62)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และร่วมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายวินันท์ วิระนะ หน. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน และนายบรรพต มาลีหวล หน.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม